Reklamační protokol

Reklamační protokol

PROSÍME O VYPLNĚNÍ VŠECH POŽADOVANÝCH INFORMACÍ:

 

Vaše jméno a příjmení:

 

………………………………………………………………………………………………………………………............………..

 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………….....

 

Číslo bankovního účtu, na který v případě uznání reklamace bude platba vrácena:

 

………………………………………………………………………………………….............……………………………………..

 

 

 

Jak postupovat?

1. Vyplňte kompletně a čitelně tento formulář.

2. Zabalte pečlivě zboží (čisté), aby nedošlo k jeho poškození nebo znehodnocení během přepravy.

3. Vyplněný formulář spolu se zbožím vložte do balíčku.

4. Pokud jste zboží zakoupili na veletrhu, přiložte kopii dokladu o nákupu zboží.

5. Balíček pošlete na adresu:

    Evelin Chic s.r.o., Červená Skála 328, 250 68 Husinec - Řež

6. Informujte nás nejlépe emailem na info@evelin-chic.cz o odeslání balíčku.

7. Balíček NEODESÍLEJTE na dobírku. Balíčky zaslané na dobírku nepřebíráme.

 

30-ti denní lhůta pro vyřízení reklamace začne běžet po přijetí (doručení) zboží.

 

Kód Vaší objednávky: …………………........……………………………………………......…………………….…….

Ze dne: ………………………………………………………………………………………………………………………

Název reklamovaného zboží (najdete v detailu objednávky nebo na faktuře, pokladním dokladu):

……………………………………………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Stav reklamovaného zboží (popište co nejlépe, použité - nepoužité):

……………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Důvod reklamace (popis závady):

……………………………………………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jiná poškození: …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Datum:                                                                       Podpis zákazníka:

 

……………………………………….                           ……….…………………………………………………….…….

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEVYPLŇUJTE! (vyplňuje prodávající)

 

Datum přijetí reklamace: …………………………………………………………………………………………………..

Reklamaci převzal/a: ……………………………………………………………….......…………………………………

Návrh řešení: ……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Rozhodnutí o reklamaci: …………………………………………………………………………………………...….....

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Reklamaci posoudil/a: ………………………………………………………………………………………………….…

 

Datum:                                                                       Podpis:

 

……………………………………….                           …………………………………….…………………………….

Vyplněný reklamační protokol byl zaslán zákazníkovi na výše uvedený email.

 

Zpět do obchodu